Actiegroep eist serieuze oplossingen voor MFG De Kompenije

Foto Sietse de Boer

JUBBEGA - Multi Functioneel Gebouw De Kompenije in Jubbega dreigt ten onder te gaan door problemen met de huur. Om daar met klem aandacht voor te vragen werden door actiegroep Us Kompenije donderdag 1200 handtekeningen en een symbolisch groot hart overhandigd aan woningcorporatie Accolade. De Kompenije werd in 2010 feestelijk geopend. Ondanks ambities op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs dreigt nu echter sluiting voor het dorpscentrum voor Jubbega en Hoornsterzwaag.

,,Zoals u weet verkeert MFG De Kompenije in zwaar weer en moeten wij serieus vrezen dat onze Kompenije haar deuren moet sluiten, waarmee het hart uit het dorp wordt gehaald. Het bestuur van de Beheerstichting MFG Jubbega heeft vast moeten stellen dat deze succesvolle opzet financieel niet meer haalbaar is in de huidige vorm. Namelijk het voorzieningenniveau op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs voor al onze inwoners van jong tot oud op een dusdanig peil brengen om veilig en in eigen omgeving te kunnen wonen, werken en verblijven'', zo betoogt de actiegroep in de petitie aan Accolade die eigenaar van het grootste deel van het gebouw is.

Problemem met verhuur
De problemen met het gebouw zijn mede ontstaan door de coronacrisis. De Kompenije wordt door de stichting gehuurd van de woningcorporatie en verhuurt het op haar beurt aan de gebruikers van het gebouw. Doordat het in coronatijd moest sluiten ontstonden er problemen met de verhuur aan de derden. De actiegroep: ,,Het bestuur heeft de bewoners, huurders en gebruikers geïnformeerd over de ernstige en dreigende situatie en bij u als eigenaar (van een groot deel van het gebouw) het verzoek ingediend om het bestaande huurcontract te herzien. Tot op heden heeft u hier niet positief op gereageerd.''

Hart uit gemeenschap
Het stichtingsbestuur stapte op doordat de problemen hoog opliepen. Het dorpshuis dreigt nu de deuren te moeten sluiten. Daarmee zou het hart uit de gemeenschap verdwijnen, vindt Us Kompenije. De actiegroep is wil dat Accolade haar sociaal-maatschappelijke verantwoording neemt. ,,Er moet een oplossing komen", zegt Willem van der Vlugt namens de groep. De woningbouwcorporatie heeft ook bouwplannen in het dorp. Als het dorpshuis dichtgaat, verliest het dorp een belangrijke voorziening en wordt het minder aantrekkelijk om daar te wonen.

Bron: oa Omrop Fryslân