Volgdienst politie Zuidoost Fryslân op Instagram

HEERENVEEN - Op donderdag 20 augustus organiseert politie Zuidoost Fryslan haar eerste volgdienst op instagram van 15:00 tot 21:00 uur.

Tijdens de volgdienst worden er  berichten, foto's en waar mogelijk met filmpjes op het Instagram account van Politie Zuidoost Fryslan geplaatst. Hierbij wordtuiteraard rekening gehouden met de privacyregels.

Tijdens deze dienst wordt het Instagramaccount actief uitgelezen waardoor je ook vragen kunt stellen over de dienst of de politie.
 
Het is niet de bedoeling om via de volgdienst op Instagram meldingen door te geven. Voor meldingen belt u of met 112 en bij geen spoed 0900-8844. Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Heerenveen

Wees loyaal – aan onze vrienden