Uitbreiding Raad van Bestuur ziekenhuis Tjongerschans

Gezond en fit
De Raad van Commissarissen van Tjongerschans heeft Tjeerd Rijpma (foto) benoemd tot lid van de Raad van Bestuur ad interim.
De Raad van Commissarissen van Tjongerschans heeft Tjeerd Rijpma (foto) benoemd tot lid van de Raad van Bestuur ad interim.

HEERENVEEN - De Raad van Commissarissen (RvC) heeft besloten om het bestuur van ziekenhuis Tjongerschans uit te breiden. 

De RvC heeft Tjeerd Rijpma benoemd tot lid van de Raad van Bestuur ad interim. De huidige bestuurder Jan Martin Wijnsma heeft de voorzittersrol binnen de nieuwe tweehoofdige Raad van Bestuur.

De tijdelijke uitbreiding van de Raad van Bestuur houdt verband met de bestuurlijke opgaven waarvoor ziekenhuis Tjongerschans staat. November vorig jaar kondigden Tjongerschans en Medisch Centrum Leeuwarden hun voorgenomen fusie aan. In 2024 moet één ziekenhuisorganisatie gevormd zijn. Daarnaast zijn er meer grote opgaven, waaronder het verder vormgeven van regionale samenwerking binnen de zorgketen en het uitvoering geven aan andere onderdelen van het Integraal Zorgakkoord (IZA). De interne bedrijfsprocessen van Tjongerschans vragen eveneens permanent bestuurlijke aandacht. “Gegeven de huidige bestuurlijke opgaven achten wij een eenhoofdige Raad van Bestuur kwetsbaar en niet wenselijk”, stelt voorzitter van de Raad van Commissarissen, Cees Bijl. “Met de overgang naar een tweehoofdige Raad van Bestuur borgen we continuïteit en slagkracht op de belangrijkste dossiers.”

Tjeerd Rijpma is door de Raad van Commissarissen voor de duur van één jaar benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Over een jaar verwacht de RvC, met het verder uitwerken en uitvoeren van de fusie, meer zicht te hebben op de gewenste bestuurssamenstelling op dat moment. Rijpma komt uit de eigen geledingen van het ziekenhuis. Hij is sinds 2007 in dienst van Tjongerschans als bestuurssecretaris. Voordat Rijpma naar Tjongerschans kwam, was hij in verschillende functies 12 jaar werkzaam voor de gemeente Leeuwarden. “Als bestuurder kijk ik er erg naar uit om met al onze medewerkers de ambities van Tjongerschans te realiseren, zodat we samen met onze fusiepartner MCL en andere betrokken partijen de patiënten in onze regio de best mogelijke zorg kunnen blijven bieden.”